русс | укр

C# - Головна
Контакти
Задайте питання...
Перегляд всіх питань


Простір імен
  ► System (5)
  ► Microsoft (1)


Для учнів (початківців)
  ► Відео уроки (4)
  ► Навчання (177)
  ► Приклади програм (19)
  ► Секрети Сі Шарп (4)

Для професіоналів
  ► Навчання (6)
  ► Приклади програм (1)


Операції, пріоритет C#

Вирази будуються з операндів - констант, змінних, функцій, об'єднаних знаками операцій і дужками. При обчисленні виразу визначається його значення і тип. Ці характеристики однозначно задаються значеннями і типами операндів, що входять у вираз, та правилами обчислення виразу. Правила також ставлять пріоритет операцій, а для операцій одного пріоритету порядок застосування (зліва направо або справа наліво),перетворення типів операндів і вибір для реалізації перевантажених операцій, тип і значення результату виконання операції над заданими значеннями операндів певного типу.

Програміст, записує висловлення, повинен знати, за якими правилами вона буде обчислюватися.

Нижче наведена таблиця пріоритетів операцій, у кожному рядку якої зібрані операції одного пріоритету, а рядки слідують в порядку пріоритетів, від вищого до нижчого.

 

Пріоритет Категорія Операції Порядок
Первинні (expr) x.y f(x) a[x] x + + x-- new sizeof(t) typeof(t) checked(expr) безконтрольно(expr) Зліва направо
Унарні + - ! ~ ++x --x (T)x Зліва направо
Мультиплікативні (Множення) * / % Зліва направо
Адитивні (Додавання) + - Зліва направо
Зсув << >> Зліва направо
Відносини, перевірка типів < > <= >= is as Зліва направо
Еквівалентність == != Зліва направо
Логічне І & Зліва направо
Логічне виключає АБО (XOR) ^ Зліва направо
Логічне АБО (OR) | Зліва направо
Умовне І && Зліва направо
Умовне АБО || Зліва направо
Умовний вираз ? : Справа наліво
Присвоювання = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Справа наліво

 

Переглядів: 2994


© 2012 ci-sharp.ru При використанні матеріалу пряме iндексуюче посилання на сайт ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
Права строго захищені нормами міжнародного права, інтелектуальної власності та авторського права.