русс | укр

C# - Головна
Контакти
Задайте питання...
Перегляд всіх питань


Простір імен
  ► System (5)
  ► Microsoft (1)


Для учнів (початківців)
  ► Відео уроки (4)
  ► Навчання (177)
  ► Приклади програм (19)
  ► Секрети Сі Шарп (4)

Для професіоналів
  ► Навчання (6)
  ► Приклади програм (1)


Приклад розміщення компонентів у додатку C#

На малюнку 16 представлено вікно програми, яке демонструє розглянуті вище компоненти в дії.

 

 

Малюнок 16 – Приклад

При розміщенні цих компонентів Visual Studio автоматично створила код для кожного компонента, який можна переглянути, вибравши вкладку Form.Designer.cs, де розташований вихідний текст програми.

Вікно Form1.Designer.cs показано на рисунку 17.

 

 

Малюнок 17 – Приклад

 

нижче наведено код, що був згенерований для даного додатка:

 

#region Windows Form Designer generated code

 

/// <summary>

/// Required method for Designer support - do not modify

/// the contents of this method with the code editor.

/// < /summary>

private void InitializeComponent()

{

this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

this.checkedListBox1 = new System.Windows.Forms.CheckedListBox();

this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();

this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();

this.radioButton1 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

this.radioButton2 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

this.radioButton3 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

this.radioButton4 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();

this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();

this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();

this.SuspendLayout();

//

// button1

//

this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 342);

this.button1.Name = "button1";

this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

this.button1.TabIndex = 0;

this.button1.Text = "ОК";

this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// checkedListBox1

//

this.checkedListBox1.FormattingEnabled = true;

this.checkedListBox1.Items.AddRange(new object[] {

"ComboBox",

"TextBox",

"ProgressBar",

"RichTextBox"});

this.checkedListBox1.Location = new System.Drawing.Point(15, 25);

this.checkedListBox1.Name = "checkedListBox1";

this.checkedListBox1.Size = new System.Drawing.Size(181, 64);

this.checkedListBox1.TabIndex = 2;

//

// label1

//

this.label1.AutoSize = true;

this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 9);

this.label1.Name = "label1";

this.label1.Size = new System.Drawing.Size(349, 13);

this.label1.TabIndex = 3;

this.label1.Text = "Який елемент краще використовувати для великого обсягу тексту?";

this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1_Click);

//

// listBox1

//

this.listBox1.FormattingEnabled = true;

this.listBox1.Items.AddRange(new object[] {

"LinkLabel",

"RadioButton",

"Label",

"TextBox"});

this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 237);

this.listBox1.Name = "listBox1";

this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(175, 56);

this.listBox1.TabIndex = 6;

//

// label4

//

this.label4.AutoSize = true;

this.label4.Location = new System.Drawing.Point(12, 107);

this.label4.Name = "label4";

this.label4.Size = new System.Drawing.Size(337, 13);

this.label4.TabIndex = 12;

this.label4.Text = "Який елемент використовується в якості індикатора процесу? ";

//

// radioButton1

//

this.radioButton1.AutoSize = true;

this.radioButton1.Location = new System.Drawing.Point(15, 123);

this.radioButton1.Name = "radioButton1";

this.radioButton1.Size = new System.Drawing.Size(51, 17);

this.radioButton1.TabIndex = 13;

this.radioButton1.TabStop = true;

this.radioButton1.Text = "Label";

this.radioButton1.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// radioButton2

//

this.radioButton2.AutoSize = true;

this.radioButton2.Location = new System.Drawing.Point(15, 146);

this.radioButton2.Name = "radioButton2";

this.radioButton2.Size = new System.Drawing.Size(71, 17);

this.radioButton2.TabIndex = 14;

this.radioButton2.TabStop = true;

this.radioButton2.Text = "LinkLabel";

this.radioButton2.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// radioButton3

//

this.radioButton3.AutoSize = true;

this.radioButton3.Location = new System.Drawing.Point(15, 169);

this.radioButton3.Name = "radioButton3";

this.radioButton3.Size = new System.Drawing.Size(56, 17);

this.radioButton3.TabIndex = 15;

this.radioButton3.TabStop = true;

this.radioButton3.Text = "Button";

this.radioButton3.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// radioButton4

//

this.radioButton4.AutoSize = true;

this.radioButton4.Location = new System.Drawing.Point(15, 192);

this.radioButton4.Name = "radioButton4";

this.radioButton4.Size = new System.Drawing.Size(82, 17);

this.radioButton4.TabIndex = 16;

this.radioButton4.TabStop = true;

this.radioButton4.Text = "ProgressBar";

this.radioButton4.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// label5

//

this.label5.AutoSize = true;

this.label5.Location = new System.Drawing.Point(12, 221);

this.label5.Name = "label5";

this.label5.Size = new System.Drawing.Size(396, 13);

this.label5.TabIndex = 17;

this.label5.Text = "Який елемент використовується для відображення гіперпосилання для Інтернет?";

//

// button2

//

this.button2.Location = new System.Drawing.Point(93, 342);

this.button2.Name = "button2";

this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

this.button2.TabIndex = 1;

this.button2.Text = "Cancel";

this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// textBox1

//

this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(109, 308);

this.textBox1.Name = "textBox1";

this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.textBox1.TabIndex = 4;

//

// label2

//

this.label2.AutoSize = true;

this.label2.Location = new System.Drawing.Point(12, 308);

this.label2.Name = "label2";

this.label2.Size = new System.Drawing.Size(91, 13);

this.label2.TabIndex = 8;

this.label2.Text = "Введи своє ім'я:";

//

// Form1

//

this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(486, 377);

this.Controls.Add(this.label5);

this.Controls.Add(this.radioButton4);

this.Controls.Add(this.radioButton3);

this.Controls.Add(this.radioButton2);

this.Controls.Add(this.radioButton1);

this.Controls.Add(this.label4);

this.Controls.Add(this.label2);

this.Controls.Add(this.listBox1);

this.Controls.Add(this.textBox1);

this.Controls.Add(this.label1);

this.Controls.Add(this.checkedListBox1);

this.Controls.Add(this.button2);

this.Controls.Add(this.button1);

this.Name = "Form1";

this.Text = "Тест";

this.ResumeLayout(false);

this.PerformLayout();

 

}

 

#endregion

 


Переглядів: 2200


© 2012 ci-sharp.ru При використанні матеріалу пряме iндексуюче посилання на сайт ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
Права строго захищені нормами міжнародного права, інтелектуальної власності та авторського права.