русс | укр

C# - Головна
Контакти
Задайте питання...
Перегляд всіх питань


Простір імен
  ► System (5)
  ► Microsoft (1)


Для учнів (початківців)
  ► Відео уроки (4)
  ► Навчання (177)
  ► Приклади програм (19)
  ► Секрети Сі Шарп (4)

Для професіоналів
  ► Навчання (6)
  ► Приклади програм (1)


кнопка. Компонент Button C#

Одним з найбільш використовуваних керуючих компонентів є кнопка – візуальний компонент Button.

Даний компонент має досить багато властивостей, але розглянемо лише шість з них. Зазначимо, що цими властивостями володіють майже всі візуальні компоненти, а властивістю Name взагалі, всі компоненти.. Властивість Name задає ім'я компонента. За замовчуванням ім'я першої кнопки буде button1, другий кнопки button2, і т. д. Властивість Name можна змінити. Для цього треба виділити кнопку на формі і відкрити вкладку Властивості (Properties), знайти назву властивості і в полі введення, розташованому праворуч від назви, ввести нове ім'я компонента. Властивість Name – це ідентифікатор, і воно будується за правилами побудови ідентифікаторів.

Властивість Text – напис на компоненті, воно має тип string, Ця властивість також можна змінити. При завданні значення властивості Text можна використовувати російські букви та інші символи заборонені при визначенні ідентифікаторів.

Властивості Left, Top, задають координати лівого верхнього кута кнопки в системі координат компонента–контейнера. Компонент-контейнер – це компонент, на якому розташовується кнопка. Кожен візуальний компонент має свою систему координат, що в цій системі координат точка (0,0) розташовується у верхньому лівому кутку, вісь Х спрямована зліва на право, вісь У зверху вниз. Властивості Width, Height задають відповідно ширину і висоту компонента. Властивості Left, Top, Width, Height мають тип int. Значення всіх перерахованих властивостей, крім Name, не можуть бути змінені під час роботи програми. Наприклад, для зміни напису на кнопці можна використовувати наступний код:

Button1.Text="Перша кнопка";

а для зміни положення кнопки на формі наступні команди:

Button1. Left= Button1. Left+10;

Button1. Top = Button1. Top +10;

При виконанні останніх двох команд, кнопка зрушиться вправо і вниз на 10 пікселів.

 

 

Переглядів: 1781


© 2012 ci-sharp.ru При використанні матеріалу пряме iндексуюче посилання на сайт ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
Права строго захищені нормами міжнародного права, інтелектуальної власності та авторського права.